Gabinet doradcy zawodowego „Profil”

admin Data: Listopad 3rd, 2012

Gabinet doradcy zawodowego „Profil”Gabinet powstał w ramach działalności Fundacji „Więcej Serca” z myślą o uczniach, którzy mają trudności w podjęciu decyzji edukacyjno – zawodowej, ale także o rodzicach, którym trudno doradzać swoim dzieciom jaką szkołę lub jaki zawód powinny wybrać.
Jest to miejsce, w którym uczeń może spokojnie i bez pośpiechu zastanowić się wspólnie z doradcą zawodowym: kim chciałby być w przyszłości, jaka szkołę powinien wybrać, jaki styl pracy najbardziej mu odpowiada, co w przyszłej pracy jest dla niego najważniejsze. Jednym słowem – co powinien zrobić aby kiedyś mógł powiedzieć, że jest zadowolony a może nawet szczęśliwy z powodu wykonywanej pracy.
Aby mógł powiedzieć tak jak Thomas Edison: „Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność

Dlaczego doradztwo zawodowe dla uczniów jest tak ważne?

Właściwy wybór zawodu jest jednym z najważniejszych etapów naszego życia. Zawód daje nam nie tylko możliwość zarabiania pieniędzy ale także możliwość ciekawego życia, spotkania interesujących ludzi, nawiązania kontaktów, rozwijania i kształtowania swojej osobowości. Dobrze wybrany zawód to również gwarancja samorealizacji, poczucia osiągnięcia sukcesu.
Obecny system kształcenia zakłada, że uczeń szkoły gimnazjalnej powinien świadomie i odpowiedzialnie podjąć decyzje o wyborze zawodu. Taką  bowiem decyzję podejmuje uczeń wybierający technikum lub zasadniczą szkołę zawodową. Uczniowie, którzy chcą kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym muszą podjąć decyzję dotyczącą nauki przedmiotów rozszerzonych, co również kwalifikuje ich do pewnych grup i kierunków zawodowych.
Z moich dotychczasowych doświadczeń w pracy z młodzieżą wynika, że wielu uczniów lekceważy wybór szkoły ponadgimnazjalnej, podchodzi do tego w sposób mało przemyślany i często przypadkowy. Spowodowane jest to brakiem możliwości skonsultowania swoich decyzji, nieznajomością swoich predyspozycji, brakiem wiedzy o zawodach (zwłaszcza nowych, mało znanych zawodach), brakiem zainteresowania współczesnym rynkiem pracy. Uczniowie często decyzję o wyborze szkoły podejmują tylko i wyłącznie w oparciu o opinie kolegów. Konsekwencją tego jest niezadowolenie ze szkoły, rozczarowanie, obniżenie poczucia własnej wartości, wagarowanie i z góry skazanie się na niepowodzenie.
Co więc należy zrobić aby podjąć mądre decyzje?
Podstawowym czynnikiem wpływającym na właściwy wybór zawodu jest samopoznanie, zadanie sobie pytania: Kim jestem teraz i kim chciałbym być w przyszłości?
W obecnych czasach nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie, tym bardziej powinniśmy szukać wsparcia u profesjonalistów: pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, którzy pomogą w odkrywaniu indywidualnych zasobów ucznia, pomogą w zawodowym samookreśleniu. Jest to bowiem pierwszy warunek dobrego zaplanowania kariery zawodowej.

Kiedy po poradę należy zgłosić się do doradcy zawodowego?

Im wcześniej tym lepiej, ale na każdym etapie edukacyjnym wizyta u doradcy zawodowego może być przydatna. Rozmowa z doradcą może być dobrym punktem wyjścia do planowania kariery zawodowej, do zapoznania się z rynkiem edukacyjnym i zawodowym.
Uważam, że decyzja o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu jest na tyle ważna, że należy do tego podejść rozsądnie i z namysłem, a to wymaga czasu. Moje dotychczasowe doświadczenia wskazują na to, że uczniowie często zmieniają swoje wybory, błądzą, dochodzą do sprzecznych wniosków i znowu się zastanawiają. Ale właśnie o to chodzi, żeby dać im czas na popełnianie błędów teraz, kiedy nie skutkuje to poważnymi konsekwencjami. Ważne natomiast jest to aby zaczęli zastanawiać się nad sobą, nad przyszłością, nad swoim pomysłem na życie.