Konfiguracja poczty

Serwery dla usług pocztowych (POP3, IMAP, SMTP oraz SSL)

Usługa

Serwer

SMTP mail.nazwamojejdomeny.pl*
POP3 mail.nazwamojejdomeny.pl*
IMAP mail.nazwamojejdomeny.pl*

*) przykład dla domen krajowych (*.pl). Dla domen innego typu, należy zastosować właściwą „końcówkę”.

 

Porty dla usług pocztowych (POP3, IMAP, SMTP oraz SSL)

 Usługa

 Port

Port (SSL)

 SMTP  25 (nie zalecamy)
587
465
 POP3  110 995
 IMAP  143 993

Uwaga: Nie zalecamy korzystania z portu 25 dla usługi SMTP ponieważ jest blokowany przez większość wiodących dostawców internetowych w związku z wysyłaniem spamu.

Uwagi do konfiguracji programów pocztowych

Nazwa użytkownika i hasło

Jako nazwa użytkownika pocztowego należy używać całego adresu e-mail, np. biuro@nazwamojejdomeny.pl.

Wymagana autoryzacja SMTP

Do poprawnego wysyłania poczty wymagane jest włączenie autoryzacji SMTP. W programach Microsoft’u jest to opcja „Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia” lub w Thunderbird w Kontach pocztowych – Poczta wychodząca – w Edycji konta – należy wybrać Uwierzytelnianie: Normalne hasło.

Brak zaznaczonego uwierzytelniania może powodować przy wysyłce błąd „550 relay not permitted,authentication required”.

Certyfikat SSL

Usługa pocztowa jest chroniona przez wystawiony przez nas samodzielnie certyfikat. Należy zaakceptować wyjątek bezpieczeństwa lub zainstalować certyfikat.